GLEDATE IZDANJE U GOLD MUSIC SHOPU

DVD

100 NAJVEĆIH OTKRIĆA 1 - NAUKA O ZEMLJI/MEDICINA

Format:DVD
Zanr: DOKUMENTARNI PROGRAM
Kataloški broj: 223
Katalog: GOLD
Cena: 299 dinara

KUPI


Sadržaj:


OSTALI DVD DISKOVI ISTE KATEGORIJE U PONUDI:

Trenutno gledate album: 100 NAJVEĆIH OTKRIĆA 1 - NAUKA O ZEMLJI/MEDICINA


231 | DVD


LOV NA FAZANE I JAREBICE SA PSIMA PTIČARIMA


Cena: 399 dinara| DVD


ARTUR KLARK - MISTERIJE SVETA 1


Cena: 399 dinara318 | DVD


MISS MARPLE 1


Cena: 299 dinara| DVD


100 NAJVEĆIH OTKRIĆA 3 - HEMIJA/BIOLOGIJA


Cena: 299 dinara360 | DVD


DENIS NAPAST 2


Cena: 399 dinara214 | DVD


MUĆKE BOŽIĆNI SPECIJAL


Cena: 299 dinara| DVD


HERCUL POARO 32


Cena: 299 dinara352 | DVD


RIBOLOV-REKA MINĆO


Cena: 399 dinara


 

PREDSTAVLJAMO

Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'multimed_db.izdanja.izdanja_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by